Sim Thiên Sơn, Rượu Vang Sim rừng Măng Đen, Rượu Vang Sim, Rượu Sim, Rượu Vang, Vang Sim, Vang Sim Rừng, Măng Đen, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum

CHỨNG NHẬN - GIẢI THƯỞNG

Rượu Sim Măng Đen được công nhận vào Top 50 ẩm thực đặc sản nổi tiếng Việt Nam theo bộ tiêu chí công bố Top ẩm thực đặc sản nổi tiếng Việt Nam. Kỷ lục được công bố và giới thiệu trên cổng thông tin điện tử Kỷ lục Việt Nam

Rượu Sim Măng Đen được công nhận vào Top 50 ẩm thực đặc sản nổi tiếng Việt Nam theo bộ tiêu chí công bố Top ẩm thực đặc sản nổi tiếng Việt Nam. Kỷ lục được công bố và giới thiệu trên cổng thông tin điện tử Kỷ lục Việt Nam.


Sim Thiên Sơn, Rượu Vang Sim rừng Măng Đen, Rượu Vang Sim, Rượu Sim, Rượu Vang, Vang Sim, Vang Sim Rừng, Măng Đen, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum

Giải thưởng thực phẩm: SẢN PHẨM UY TÍN, CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VÌ SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG


Sim Thiên Sơn, Rượu Vang Sim rừng Măng Đen, Rượu Vang Sim, Rượu Sim, Rượu Vang, Vang Sim, Vang Sim Rừng, Măng Đen, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum

Chứng nhận: SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP QUỐC GIA - NĂM 2019


Sim Thiên Sơn, Rượu Vang Sim rừng Măng Đen, Rượu Vang Sim, Rượu Sim, Rượu Vang, Vang Sim, Vang Sim Rừng, Măng Đen, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum

Chứng nhận: SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP QUỐC GIA - NĂM 2018


Sim Thiên Sơn, Rượu Vang Sim rừng Măng Đen, Rượu Vang Sim, Rượu Sim, Rượu Vang, Vang Sim, Vang Sim Rừng, Măng Đen, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum

Chứng nhận: SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH - NĂM 2018


Sim Thiên Sơn, Rượu Vang Sim rừng Măng Đen, Rượu Vang Sim, Rượu Sim, Rượu Vang, Vang Sim, Vang Sim Rừng, Măng Đen, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum

GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM ĐỔI MỚI KHU VỰC ASEAN
CERTIFICATE OF INNOVATIVE PRODUCT RANKED AMONG ASEAN LEVEL


Sim Thiên Sơn, Rượu Vang Sim rừng Măng Đen, Rượu Vang Sim, Rượu Sim, Rượu Vang, Vang Sim, Vang Sim Rừng, Măng Đen, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum

Chứng nhận: THƯƠNG HIỆU/SẢN PHẨM TOP 100 THƯƠNG HIỆU VÀNG NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - NĂM 2016
  Quà tặng của Đại Ngàn
        ______________________    

CHUNG TAY BẢO VỆ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MANG ẤM NO ĐẾN CHO ĐỒNG BÀO VÙNG CAO NGUYÊN MĂNG ĐEN
   vangsimrung  vangsimmangden  vangsimthienson  ruouvangsim  vangsim  simrung  simthienson

Quà tặng của Đại Ngàn - Giới thiệu rượu Vang sim rừng Măng Đen


Sim Thiên Sơn, Rượu Vang Sim rừng Măng Đen, Rượu Vang Sim, Rượu Sim, Rượu Vang, Vang Sim, Vang Sim Rừng, Măng Đen, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum