Nước ép trái sim rừng và Nước ép chanh dây đạt sản phẩm Công Nghiệp Nông Thôn Tiêu Biểu cấp quốc gia năm 2019

Nước ép trái sim rừng và Nước ép chanh dây đạt sản phẩm Công Nghiệp Nông Thôn Tiêu Biểu cấp quốc gia năm 2019

(Sim Thiên Sơn) - Vượt qua các tiêu chí bình chọn từ địa phương, khu vực và trên toàn quốc. Hai sản phẩm gồm Nước ép trái sim rừng và Nước ép chanh dây của Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn đáp ứng cao nhất với các tiêu chí bình chọn; là sản phẩm nổi trội, tốt về chất lượng, đẹp về hình thức, có hiệu quả kinh tế cao đã được hội đồng bình chọn cấp quốc gia do Bộ Công Thương tổ chức định kỳ hằng năm tôn vinh là sản phẩm CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỀU cấp quốc gia năm 2019.

Quang cảnh lễ trao chứng nhận sản phẩm Công Nghiệp Nông Thôn Tiêu Biểu 2019, Rượu vang, Rượu vang sim, Rượu sim, Vang sim, Vang sim rừng, Măng Đen, Kontum

Quang cảnh lễ trao chứng nhận sản phẩm Công Nghiệp Nông Thôn Tiêu Biểu 2019.

"SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP QUỐC GIA" là chương trình hoạt động bình chọn do Bộ Công Thương phối hợp cùng các địa phương trên toàn quốc tổ chức. Nước ép trái sim rừngNước ép chanh dây là 2 trong tổng số 110 sản phẩm thuộc nhiều lĩnh vực được bình chọn lần này.

Nước ép trái sim rừng là sản phẩm được bình chọn lần này, Rượu vang, Rượu vang sim, Rượu sim, Vang sim, Vang sim rừng, Măng Đen, Kontum


Nước ép trái sim rừng là sản phẩm được bình chọn lần này, Rượu vang, Rượu vang sim, Rượu sim, Vang sim, Vang sim rừng, Măng Đen, Kontum

Nước ép trái sim rừng là sản phẩm được bình chọn lần này.

Đại diện công ty Giám đốc: Nguyễn Thị Nhiệm nhận chứng nhận của Bộ Công Thương, Rượu vang, Rượu vang sim, Rượu sim, Vang sim, Vang sim rừng, Măng Đen, Kontum

Đại diện công ty Giám đốc: Nguyễn Thị Nhiệm nhận chứng nhận của Bộ Công Thương.

Đại diện công ty Giám đốc: Nguyễn Thị Nhiệm nhận chứng nhận của Bộ Công Thương, Rượu vang, Rượu vang sim, Rượu sim, Vang sim, Vang sim rừng, Măng Đen, Kontum

Đại diện công ty Giám đốc: Nguyễn Thị Nhiệm nhận chứng nhận của Bộ Công Thương.

Rượu vang, Rượu vang sim, Rượu sim, Vang sim, Vang sim rừng, Măng Đen, Kontum


Rượu vang, Rượu vang sim, Rượu sim, Vang sim, Vang sim rừng, Măng Đen, Kontum


Rượu vang, Rượu vang sim, Rượu sim, Vang sim, Vang sim rừng, Măng Đen, Kontum

Chứng nhận do Bộ Công Thương trao tặng


Giới thiệu Rượu vang Sim rừng Thiên Sơn, Măng Đen, Kon Tum


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm cơ sở sản xuất, chế biến rượu vang Sim rừng.

Nguồn: Bộ Công Thương

Quà tặng của Đại ngàn!


  LIÊN HỆ

 CÔNG TY TNHH MTV SIM THIÊN SƠN
   Măng Đen, Đắk Long, Kon Plông, Kon Tum, Việt Nam | Tìm đại lý
  Hotline: (+84)02606506868
 Email: info@vangsim.vn
  Website: www.vangsim.vn
  Social: Facebook | Youtube | Flickr | Twitter | Pinterest | Zalo shop
 MST: 6101166161 - ISO 22000:2005

  Quà tặng của Đại Ngàn
        ______________________    

CHUNG TAY BẢO VỆ TÀI NGUYÊN RỪNG VÀ MANG ẤM NO ĐẾN CHO ĐỒNG BÀO VÙNG CAO NGUYÊN MĂNG ĐEN
  vangsim  vangsimrung  vangsimmangden  vangsimthienson  simrung  simthienson  ruouvang  ruousim  ruouvangsim  ruouvangsimrung  MangDen  DakLong  KonPlong  KonTum  

Leave Your Comment